CPLI ร่วมร้อยเรียงความดี ด้วยการบริจาคโลหิตแก่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ที่พวกเรายึดมั่น และร่วมฝ่าวิกฤตขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI โดยงานกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร นำเพื่อนพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา พร้อมทั้งนำกระเป๋า CP Blood Donation จากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้ำดื่ม CP หน้ากากอนามัยเพื่อคนไทย ผลิตโดยบริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ และขนมอบกรอบมากมาย มอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน

โดยในวันนี้มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิตทั้งหมด 125 ราย สามารถบริจาคโลหิตได้ 107 ราย (ไม่ผ่านคัดกรอง/บริจาคไม่ได้ 18 ราย) คิดเป็นจำนวนโลหิตที่ได้ทั้งสิ้น 107 ยูนิต และมี 14 ยูนิต  ที่เป็นการบริจาคของเพื่อนพนักงาน CPLI จิตอาสา

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน มาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริจาคโลหิต อันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์ ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ที่พวกเรายึดมั่น และร่วมฝ่าวิกฤตขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ

#ซีพีร้อยเรียงความดี #CPทำดีบริจาคโลหิต #CPLIBloodDonation

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก #แพลตฟอร์มแห่งโอกาส

#สร้างการผนึกกำลัง #สร้างความยั่งยืน