CPLI ร่วมส่งความสุขฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 มอบทุนการศึกษา ชวนน้องเล่นสนุกกับซุ้มเกมหรรษา และเสิร์ฟความอิ่มอร่อย มอบอาหารคุณภาพปลอดภัยจาก ซีพีเอฟ ณ โรงเรียนบ้านเขาวง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ การส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และรับทราบถึงความสำคัญของตนเอง และตระหนักถึงบทบาทในการร่วมดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การส่งมอบอาหารปลอดภัย  และการสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรอย่างยั่งยืน ตามหลัก “สามประโยชน์” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจ และตอบแทนคุณแผ่นดินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

CPLI ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” เติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านเขาวง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี คุณภูริปรัชญ์ บุนนาค รองกรรมการผู้จัดการ งานทรัพยากรบุคคล ร่วมนำรายได้จากการจำหน่ายกระเป๋า CPLI Charity Project มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวง จำนวน 10,000 บาท โดยมี คุณขนิษฐา เลิศไพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง เป็นผู้รับมอบ

ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมสันทนาการกลางแจ้ง กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และการมอบของขวัญและอาหารโดยผู้ปกครอง และผู้นำในชุมชน โดยเพื่อนพนักงาน CPLI จิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ยกทัพชวนน้องเล่นสนุกกับซุ้มเกมหรรษา “ปาโป่ง ปาป๋อง” พร้อมแจกของรางวัลมากมาย และร่วมกันส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัย อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดี จาก ซีพีเอฟ เสริมสร้างให้ร่างกายมีความแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยไข้เจ็บได้ พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต ซึ่งผู้ใหญ่ใจดี โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.นครราชสีมา ยังให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการจัดกิจกรรมที่ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง รวมส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติกว่า 500 คน

#ซีพีร้อยเรียงความดี #CPLIร้อยเรียงความดี #CPLIจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก #แพลตฟอร์มแห่งโอกาส