สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีมังกร เพื่อความเป็นสิริมงคล

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีมังกร นำโดย ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานหน้าเสาธง อาคารฝึกอบรม

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นในการประยุกต์ หลักค่านิยม 6 ประการของเครือฯ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสถาบัน ทั้งนี้ พิธีทำบุญตักบาตร นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักค่านิยม 6 ประการของเครือฯ โดยจะร่วมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมให้ยิ่งงอกงามและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป

#คุณธรรมและความซื่อสัตย์ #ซีพีร้อยเรียงความดี #CPLIร้อยเรียงความดี

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก