CPLI ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย และร่วมร้อยเรียงใจปลูกฝังค่านิยม “กตัญญู”

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อขอพรและแสดงความกตัญญู โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีรชาติ บุญนัด รองกรรมการผู้จัดการ คุณภูริปรัชญ์ บุนนาค รองกรรมการผู้จัดการ คุณณัฐรี เสริมพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงและพนักงานอาวุโส ร่วมอวยพรให้กับพนักงานทุกคน

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความศรัทธา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเล่นเกมสนุกๆ เพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานแก่พนักงาน เป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป”

#สุขสันต์วันสงกรานต์ #CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก