CPLI ร่วมร้อยเรียงความดี ด้วยการบริจาคโลหิตแก่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและให้การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน มาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริจาคโลหิต อันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างมหาศาล เพราะเป็นการยกระดับสุขภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรอย่างยั่งยืน ตามหลัก “สามประโยชน์” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจ และตอบแทนคุณแผ่นดินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในวันนี้ CPLI ร่วมร้อยเรียงความดีด้วยการนำกระเป๋า CP Blood Donation จากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้ำดื่ม CP และขนมปังอร่อยๆ มาร่วมสนับสนุนเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน พร้อมนำเพื่อนพนักงานจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ร่วมทำดีด้วยการบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากช่อง และได้รับเกียรติจากนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง และ ว่าที่ ร.อ.ณัฐพงศ์ ทองดี ปลัดอาวุโส ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริจาคโลหิตและเพื่อนพนักงานจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิตทั้งหมด 114 ราย สามารถบริจาคโลหิตได้ 103 ราย และมี 22 รายที่เป็นเพื่อนพนักงาน CPLI และ true coffee

#ซีพีร้อยเรียงความดี #CPทำดีบริจาคโลหิต

#CPLIBloodDonation #CPLIร้อยเรียงความดี

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก