CPLI ร่วมกับมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เชิญชวนเพื่อนพนักงาน คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวง ร่วม “ทำบุญวิถีใหม่ เวียนเทียนด้วยต้นไม้ สร้างโลกสวย อากาศใส ใจเป็นสุข” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) ร่วมกับมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เชิญชวนเพื่อนพนักงาน คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวง จำนวน 200 คน ร่วม “ทำบุญวิถีใหม่ เวียนเทียนด้วยต้นไม้ สร้างโลกสวย อากาศใส ใจเป็นสุข” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดเขาวง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

การเวียนเทียนด้วยต้นไม้ เป็นการทำบุญวิถีใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยลด PM 2.5 ลดโลกร้อน โดยต้นไม้ที่นำมาทำกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 265 ต้น เป็นต้นกล้าที่เติบโตมาจากกิจกรรม “PLP พาแก้ว มาเพาะกล้า” ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เป็นต้นกล้าที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำที่มีศักยภาพ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (เถ้าแก่เล็ก) หรือ CP Potential Leaders Development Program (PLP) นำแก้วเครื่องดื่มพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งกลับมาใช้เพาะเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวแทนถุงเพาะชำ และได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้า CPP ในการช่วยอนุบาลและเลี้ยงดูให้เติบโตจนสามารถนำมาทำกิจกรรมได้ในวันนี้

ต้นไม้ที่เวียนเทียนเสร็จแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะนำกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นต้นบุญอันเป็นสิริมงคล และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการผลิตและบริโภคพืชปลอดสารพิษ อีกทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนและครอบครัวของนักเรียน

#ทำบุญวิถีใหม่ #เวียนเทียนด้วยต้นไม้ #ปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ #CPLIใส่ใจรักษ์โลก #CPLIร้อยเรียงความดี #PLPพาแก้วมาเพาะกล้า #CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก

ที่มา สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์