CPLI ร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญ แสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ กองพันสุนัขทหาร และ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง

กระทรวงมหาดไทยจัดโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งจะมีการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดต่าง ๆ มายังกระทรวงมหาดไทย

การจัดกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง  อีกทั้งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาดูแลสุขภาพเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) นำพนักงานเข้าร่วมขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่เคลื่อนผ่านอำเภอปากช่อง โดยนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง รับมอบธงตราสัญลักษณ์ จากนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ณ กองพันสุนัขทหาร ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และนำขบวนกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เคลื่อนขบวนผ่านถนนมิตรภาพสายเก่าหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง มุ่งหน้าเข้าสู่ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง อันเป็นสถานที่พักธงตราสัญลักษณ์ฯ และสถานที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก่อนจะส่งต่อให้กับจังหวัดสระบุรีต่อไป ซึ่งทาง CPLI สนับสนุนน้ำดื่ม CP จำนวน 240 ขวด เพื่อดับกระหายคลายร้อนแก่ผู้ร่วมขบวนอีกด้วย