🩸💚​ CPLI ร่วมร้อยเรียงความดี ด้วยการบริจาคโลหิตแก่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI โดยงานกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร นำเพื่อนพนักงานจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ร่วมร้อยเรียงความดีด้วยการบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากช่อง พร้อมทั้งนำกระเป๋า CP Blood Donation จากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้ำดื่ม CP และหน้ากากอนามัยเพื่อคนไทย ผลิตโดยบริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ มอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่านคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง และนายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริจาคโลหิตและเพื่อนพนักงานจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม

โดยในวันนี้มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิตทั้งหมด 118 ราย สามารถบริจาคโลหิตได้ 81 ราย และมี 8 รายที่เป็นเพื่อนพนักงาน CPLI จิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI ได้ตระหนักถืงความสำคัญของกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและให้การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน มาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริจาคโลหิต อันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์อย่างมหาศาล อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามค่านิยม 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือฯ อันได้แก่ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน และประโยชน์ต่อบริษัท อีกด้วย

 

        

#ซีพีร้อยเรียงความดี #CPทำดีบริจาคโลหิต #CPLIBloodDonation #CPLIร้อยเรียงความดี

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก #แพลตฟอร์มแห่งโอกาส

ที่มา สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์