🇨🇳🤝🇹🇭 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย ผู้นำรุ่นใหม่จากหลักสูตรเถ้าแก่ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรม “Lotus Cup” ครั้งที่ 1 เพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน มุ่งส่งเสริมประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างรากฐานในการพัฒนาอาชีพในอนาคต

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ร่วมกับ นายเวิง เจ๋อฮุย (Mr. Weng Zehui) รองประธานกรรมการสายธุรกิจค้าปลีก เครือเจริญโภคภัณฑ์ เขตประเทศจีน และ CEO ธุรกิจโลตัสเขตกวางตุ้งและหูหนาน และนายชัยรัตน์ นรรัชตสกุล ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เขตประเทศจีน (เถ้าแก่กลาง) เปิดโครงการแข่งขันแผนการตลาด “Lotus Cup” ครั้งที่ 1 ณ สถานกงสุลใหญ่ นครกวางโจว

โครงการ “Lotus Cup” เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ประเทศจีน จัดขึ้นเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน เพื่อการเรียนรู้และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนนวัตกรรมด้านการตลาด รวมถึงมุ่งส่งเสริมประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างรากฐานในการพัฒนาอาชีพในอนาคต ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาไทยที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ผ่านการแข่งขันการตลาดในครั้งนี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ เล็งเห็นว่า โครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาแผนการตลาดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในประเทศจีนแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ทำงานจริง และยังได้ร่วมฝึกงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในประเทศจีนอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวจีน ให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

คุณชัยรัตน์ นรรัชตสกุล ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เขตประเทศจีน (เถ้าแก่กลาง) กล่าวว่า หนึ่งในค่านิยม 6 ประการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือหลักปรัชญาสามประโยชน์ ที่ยึดมั่นว่า ไม่มีองค์กรใดในโลกที่เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงได้โดยลำพัง หากแต่ต้องมีความเข้มแข็งของประเทศชาติ ประชาชน และสังคม เคียงข้างด้วย นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังตระหนักถึงพลังของคนรุ่นใหม่ ให้การสนับสนุนและให้โอกาสบนเวทีของหลักสูตรเถ้าแก่ของสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการเรียนรู้ สร้างผลงาน และเติบโตผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

อ่านเพิ่มเติมที่ https://mp.weixin.qq.com/s/jna59-2F_5BUpKtdHtmeHQ

               

#CPG #CPGROUP

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก