เพื่อน ๆ จาก สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เยี่ยมชม CP Innovation for Sustainability Center ภายใต้แนวคิด Seeding for a better tomorrow – ปลูกความคิด ปลุกจินตนาการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อน ๆ จาก สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ( CP Innovation for Sustainability Center ) ภายใต้แนวคิด “Seeding for a better tomorrow – ปลูกความคิด ปลุกจินตนาการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน” เรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของเครือซีพี รวมทั้งพัฒนาการการเติบโตของธุรกิจตั้งแต่อดีตกว่า 100 ปี จนปัจจุบัน ซึ่งได้เรียงร้อยเรื่องราวผ่าน 6 โซนจัดแสดงที่บอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ วิสัยทัศน์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักค่านิยม 6 ประการของเครือฯ

บรรยากาศของการเยี่ยมชมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ ซึ่งตัวแทนเพื่อนพนักงานได้บอกเล่าความรู้สึกหลังเข้าชมศูนย์ว่า รู้สึกประทับใจหลากหลายโซนภายในศูนย์จัดแสดง เพราะภายในเต็มไปด้วยเรื่องราวด้านความยั่งยืน หลักการดำเนินธุรกิจ และการเดินทางของเครือฯ กว่า 100 ปี รวมไปถึงวิวัฒนาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของเครือฯ และบริษัทในเครือฯ

CP Innovation for Sustainability Center หรือ ศูนย์แสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เริ่มเปิดให้ผู้บริหารและเพื่อพนักงานในเครือฯ ทุกกลุ่มธุรกิจ  เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด Seeding for a better tomorrow – ปลูกความคิด ปลุกจินตนาการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน ณ ชั้น 6 อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101

☎️ สำหรับเพื่อนพนักงานที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมได้ที่

📌  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBfpiR9CEWImsBb626qiFhN8rms0IAlIlQuMLfWN6xRu_MDQ/viewform?usp=sf_link

หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/wearecp