CPLI ร่วมร้อยเรียงความดี ด้วยการบริจาคโลหิตแก่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและให้การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน มาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริจาคโลหิต อันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างมหาศาล เพราะเป็นการยกระดับสุขภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรอย่างยั่งยืน ตามหลัก “สามประโยชน์” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจ และตอบแทนคุณแผ่นดินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

โดยในวันนี้ CPLI ร่วมร้อยเรียงความดีด้วยการนำกระเป๋า CP Blood Donation จากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้ำดื่ม CP หน้ากากอนามัยเพื่อคนไทย ผลิตโดยบริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ และพัดใสคลายร้อน มาร่วมสนับสนุนเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน พร้อมนำเพื่อนพนักงานจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ร่วมทำดีด้วยการบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากช่อง และได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ ทวีสัตย์ ปลัดอำเภออาวุโส ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริจาคโลหิตและเพื่อนพนักงานจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม

สรุปผลการจัดกิจกรรม วันนี้มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิตทั้งหมด 135 ราย สามารถบริจาคโลหิตได้ 107 ราย และมี 11 รายที่เป็นเพื่อนพนักงาน CPLI และ True Coffee จิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม

#ซีพีร้อยเรียงความดี #CPทำดีบริจาคโลหิต 

#CPLIBloodDonation #CPLIร้อยเรียงความดี

#CPLI #CPLeadershipInstitute #สถาบันพัฒนาผู้นำระดับโลก

ที่มา สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์