เครือซีพีเดินหน้าส่งมอบหน้ากากอนามัยต่อเนื่องทั่วประเทศ ล่าสุดส่งต่อความห่วงใยเพื่อแพทย์-บุคลากรทางการแพทย์-พระสงฆ์อาพาธที่ร.พ.สงฆ์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณดวงฤดี เถลิงโชค รองกรรมการผู้จัดการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนนำหน้ากากอนามัยในโครงการ “โครงการหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป” ส่งต่อความห่วงใยมอบให้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และพระสงฆ์ที่อาพาธ โดยมี คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

คุณดวงฤดี เถลิงโชค รองกรรมการผู้จัดการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของเครือฯภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนแพทย์และพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ถือเป็นบทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพื่อทำให้โรงพยาบาลมีปริมาณหน้ากากอนามัยเพียงพอต่อความต้องการของแพทย์และพยาบาล แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศไม่มีเพิ่มขึ้น แต่การใส่หน้ากากอนามัยยังมีความจำเป็นอย่างมาก

คุณจิราภรณ์ ศรไชย

คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลสงฆ์ใช้หน้ากากอนามัย 600 ชิ้นต่อวัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงาน โดยหน้ากากอนามัยจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้รับในครั้งนี้จะได้นำไปมอบให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งคนไข้ที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลสงฆ์

“ต้องขอขอบคุณที่เครือซีพีเล็งเห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการเร่งสร้างโรงงานขึ้นมาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย ถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ และการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลสงฆ์ด้วย”

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ก่อสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป โดยเริ่มตั้แต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 และแล้วเสร็จภายใน 5 สัปดาห์ เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันผ่านมากว่า 3 เดือน ได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปยังโรงพยาบาล สถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ตลอดจนกลุ่มผู้เปราะบาง ประชาชน ที่เข้าไม่ถึงหน้ากากอนามัยผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศลรวมแล้ว 1,021 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 7,545,600 ชิ้น

ทั้งนี้ การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในแต่ละภูมิภาคยังคงแจกจ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลรัฐที่ได้รับหน้ากากอนามัยไปแล้ว 47 แห่ง รวม 1,906,800 ชิ้น ภาคกลาง 208 แห่ง รวม 1,410,000 ชิ้น ภาคเหนือ 123 แห่ง รวม 403,200 ชิ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 308 แห่ง รวม 1,538,400 ชิ้น ภาคตะวันออก 75 แห่ง รวม 625,200 ชิ้น ภาคตะวันตก 55 แห่ง รวม 280,800 ชิ้น และภาคใต้ มีโรงพยาบาลที่ได้รับหน้ากากอนามัยแล้ว 183 แห่ง รวม 1,293,600 ชิ้น (ยอด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่มา – www.cpmaskforall.com)

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ขณะนี้โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทยยังคงส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีไปยังโรงพยาบาลและสถานพยาบาลรัฐตลอดจนมอบให้กลุ่มเปราะบางและมูลนิธิการกุศลอย่างต่อเนื่อง โดย นพ. นิพัทธ์ ชัยประเสริฐสุด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ได้รับการส่งมอบนั้นช่วยให้โรงพยาบาลมีหน้ากากอนามัยเพียงพอต่อการใช้งานของแพทย์และพยาบาล เพราะในแต่ละวันโรงพยาบาลต้องใช้หน้ากากอนามัยไม่ต่ำกว่า 600 ชิ้น/วัน ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ช่วยให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่มีกำลังใจในการทำงาน และรู้สึกถึงความห่วงใยที่องค์กรเอกชนและสังคมมอบให้

นพ. นิพัทธ์ ชัยประเสริฐสุด

“วันนี้หน้ากากอนามัยยังมีความจำเป็นอยู่มาก เพราะสถานการณ์โดยรวมยังไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ และรัฐบาลยังรณรงค์ให้ทุกคนใช้หน้ากากอนามัย ต้องขอขอบคุณที่ภาคเอกชนยังคงสนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง”

นายแพทย์รอซาลี ปัตยบุตร (ที่ 2 จากขวา)

ด้าน นายแพทย์รอซาลี ปัตยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ส่งถึงแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นน้ำใจที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์มีความห่วงใยและตั้งใจผลิต ซึ่งนอกเหนือจากการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ขณะนี้ยังถือว่าหน้ากากอนามัยยังคงมีความจำเป็นต่อเนื่อง เพราะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรของทางโรงพยาบาล ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้ใช้หน้ากากอนามัยอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากจะมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้ว ผู้ป่วยคนไข้และประชาชนที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ก็ได้รับการส่งต่อหน้ากากอนามัยของซีพีด้วยเช่นกัน จึงถือว่าโครงการฯนี้ประสบความสำเร็จและส่งมอบหน้ากากอนามัยได้อย่างทั่วถึง

 

คุณวิไลวรรณ จันทร์สุวรรณ

คุณวิไลวรรณ จันทร์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา หนึ่งในผู้ได้รับหน้ากากอนามัยฟรีจากโครงการฯ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญ และความปลอดภัยของแพทย์ พยาบาล และได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยเวลาในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วย และส่งผลกระทบต่อแพทย์ พยาบาลตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะกรณีของโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโรคติดต่ออื่นๆเช่นกัน