เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล 5 แห่งในจ.ตาก พื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านติดชายแดนไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีภารกิจสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยส่งมอบความห่วงใยและสนับสนุนหน้ากากอนามัยภายใต้ โครงการหน้ากากซีพีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป จำนวน 20,000 ชิ้น มอบให้แก่โรงพยาบาล 5 แห่งในจังหวัดตาก บริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา

ได้แก่ 1. โรงพยาบาลแม่สอด 2. โรงพยาบาลท่าสองยาง 3. โรงพยาบาลพบพระ 4. โรงพยาบาลแม่ระมาด 5. โรงพยาบาลอุ้มผาง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยมี คุณสุริยะ ชูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจผลิตและขายสุกรมีชีวิตภาคเหนือบน ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่คุณอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและ นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ณ โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการหน้ากากซีพีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป ภายใต้การดำเนินงานในรูปวิสาหกิจเพื่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่นำกำไรมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรีแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง ไปแล้วเป็นจำนวนประมาณ 8 ล้านชิ้น โดยมีจำนวนโรงพยาบาล องค์กรการกุศล และภาคประชาชนได้รับไปแล้วกว่า 1,000 แห่ง ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยที่ผลิตเป็นหน้ากากอนามัยที่เรียกว่า Surgical Mask จัดอยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ จึงมั่นใจได้เต็มที่ในการใช้ป้องกันโรคโควิด-19 และล่าสุด Nelson Labs องค์กรมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสหรัฐอเมริกาได้รับรองคุณภาพมาตรฐานหน้ากากอนามัยซีพี ตอกย้ำความมั่นใจในการใช้ป้องกันโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

Cr:Pr CPG