เครือซีพี… มอบหน้ากากอนามัยแก่เพื่อนพนักงาน 250,000 คนทั่วประเทศไทย พร้อม “ขอโทษ…ที่มาช้า” เพราะยึดมั่นในปรัชญา “3 ประโยชน์” ประเทศชาติต้องมาก่อน

ตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยและส่งมอบให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตามเจตนารมณ์ของ ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ต้องการบรรเทาวิกฤติการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน โดยขณะนี้ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยไปแล้วจำนวน 8,005,600 ชิ้น รวม 1,096 แห่งทั่วประเทศ

ล่าสุดเครือฯเตรียมส่งมอบหน้ากากอนามัยรวม 2.5 ล้านชิ้นแก่พนักงานในเครือซีพีกว่า 250,000 แสนคนทั่วประเทศไทย ใน 13 กลุ่มธุรกิจ พร้อม “ขอโทษที่มาช้า” ด้วยเพราะเครือฯ ยึดมั่นในปรัชญา “3 ประโยชน์” ที่ต้องทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนก่อน หลังจากนั้นคือ ประโยชน์ต่อพนักงานทุกคนขององค์กร ซึ่งหน้ากากอนามัยที่มอบให้กับพนักงาน เป็นหน้ากากอนามัย ประเภท Surgical Mask จัดอยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์จึงมั่นใจได้เต็มที่ในการใช้ป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งยังผ่านการทดสอบจาก Nelson Labs องค์กรมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่พนักงานทั้งหมดในประเทศไทย ดำเนินการโดยสำนักทรัพยากรบุคคลของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

Cr:Pr CPG