ชาวชีพีปลื้มใจสื่อเมียนมานำเสนอข่าวมอบหน้ากากอนามัยอย่างคึกคัก รัฐบาลและประชาชนชาวเมียนมาขอบคุณไทยเพื่อนแท้ยามยากช่วยแก้วิกฤตโควิด 19

เมื่อเร็วๆ นี้สื่อมวลชนเมียนมากว่า 10 สำนักให้ความสนใจนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ล้านชิ้น ให้แก่รัฐบาลเมียนมา เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนชาวเมียนมาใช้ในการป้องกันโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนัก โดยได้รับคำขอบคุณจากรัฐบาลและประชาชนที่ได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว การที่ข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อเมียนมาหลายสำนักและมีการนำเสนอในวงกว้างถือเป็นการส่งต่อคำขอบคุณมายังเพื่อนพนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกคนที่ได้มีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในยามวิกฤติ

ทั้งนี้ รัฐบาลเมียนมาจะจัดสรรหน้ากากอนามัยซีพี 1 ล้านชิ้นกระจายสู่แพทย์ พยาบาล บุคลาการทางการแพทย์ และประชาชนเมียนมา แก่ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1. กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา (Ministry of Health and Sport) 2. สำนักมุขมนตรี เขตย่างกุ้ง (The office of Chief Minister, Yangon Region Government) 3. องค์กรสหภาพเพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การตั้งถิ่นฐาน และการพัฒนา (Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development – UEHRD)