แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซีพีมอบความห่วงใยส่งมอบหน้ากากอนามัยสู้โควิค-19  ทั่วถึง

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดำเนินมากว่าครึ่งปี และดูเหมือนจะกลายเป็นโรควิบัติใหม่ที่พลิกผันโลกสู่ยุค New Normal อย่างถาวร ขณะเดียวกันซีพียังคงเดินหน้าผลิตและมอบหน้ากากอนามัยซีพีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้รับอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดเบื้องต้นอย่างทั่วถึง

พื้นที่ที่ซีพีส่งมอบหน้ากากอนามัยผ่านสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนี้ ภาคกลาง ส่งมอบหน้ากากอนามัยไปแล้ว จำนวน 208 แห่ง 1.4 ล้านชิ้น ภาคเหนือ 189 แห่ง 6.26 แสนชิ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 311 แห่ง 1.35 ล้านชิ้น ภาคตะวันออก 14 แห่ง 6.21 แสนชิ้น ภาคตะวันตก 55 แห่ง 2.8 แสนชิ้น ภาคใต้ 183 แห่ง 1.29 ล้านชิ้น และกรุงเทพฯ 50 แห่ง 2.13 ล้านชิ้น

พญ.อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธชินราช (กสพท.) จ.พิษณุโลก กล่าวว่า “ดีใจที่ซีพีเล็งเห็นความสำคัญของหน้ากากอนามัย ที่ขาดแคลนอย่างมาก หน้ากากที่ได้รับมานี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงนิสิตแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยได้ดีมาก”

รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ตัวแทนจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กสพท.) จ.เชียงใหม่ กล่าวขอบคุณที่ซีพีสนับสนุนหน้ากากอนามัยสำหรับนักศึกษาแพทย์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วย และช่วยทำให้แพทย์และพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนได้มีหน้ากากอนามัยใช้อย่างเพียงพอ เพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคโควิด – 19 ต่อไป

ด้าน นายแพทย์รอซาลี ปัตยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ส่งถึงแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นน้ำใจที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์มีความห่วงใยและตั้งใจผลิต ซึ่งนอกเหนือจากการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ขณะนี้ยังถือว่าหน้ากากอนามัยยังคงมีความจำเป็นต่อเนื่อง เพราะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรของทางโรงพยาบาล

“ที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ใช้หน้ากากอนามัยอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากจะมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้ว ผู้ป่วยคนไข้และประชาชนที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ก็ได้รับการส่งต่อหน้ากากอนามัยของซีพีด้วยเช่นกัน จึงถือว่าโครงการฯนี้ประสบความสำเร็จและส่งมอบหน้ากากอนามัยได้อย่างทั่วถึง”