ซีพีเคียงข้างกลุ่มคนเปราะบางและด้อยโอกาส ร่วมสู้ไปด้วยกัน มอบหน้ากากอนามัยซีพีอาวุธสำคัญป้องกันการรับและแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในยามขาดแคลนรวมกว่า 8 ล้านชิ้นแล้วในเดือนกันยายน

ในวันนี้หน้ากากอนามัยซีพีได้ส่งมอบผ่านสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ กลุ่มคนเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสแล้ว จำนวนกว่า 8 ล้านชิ้น ไม่เพียงคำขอบคุณจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าป้องกันและรักษา ซีพียังได้รับคำขอบคุณจากกลุ่มคนเปราะบางและด้อยโอกาส นับเป็นอีกหนึ่งพลังใจผลักดันการทำความดีเพื่อชาติในครั้งนี้

บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียน ประเทศไทย ผู้รับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้แก่เครือข่ายฯ ต่อไป กล่าวว่า “หน้ากากอนามัยซีพีที่ได้รับมานี้  ได้นำไปแจกจ่ายฟรีแก่โรงเรียนและสถาบันต่างๆ ในครอบครัวซาเลเซียนจำนวน 30 แห่งทั่วประเทศไทย  โดยเฉพาะเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาส  พร้อมขอบคุณเครือซีพีที่เล็งเห็นความสำคัญโดยเฉพาะกับกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด”

ซีพีมอบหน้ากากอนามัยแก่กลุ่มผู้ด่อยโอกาส ฐานะยากจน โดยมี คุณปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นตัวแทนรับมอบ และชื่นชมโครงการหน้ากากอนามัยซีพีว่า “ชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่  ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนที่ไม่สามารถจัดหาหรือเปลี่ยนหน้ากากอนามัยได้บ่อยๆ  รวมถึงกลุ่มคนเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19  ได้ง่าย  ซึ่งหน้ากากที่ได้รับมอบนี้ มีประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด 19”

เราจะไม่ปล่อยให้ความเปราะบางและด้อยโอกาสกลายเป็นจุดอ่อน ซีพีพร้อมที่จะปกป้องและช่วยเหลือให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแรง