ซีพีเดินหน้ามอบหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น แก่สภากาชาดไทย แจกจ่ายแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง เพื่อใช้ป้องกันไวรัสโควิด


คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เป็นผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ สภากาชาดไทย จำนวน 100,000 ชิ้น

เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ สภากาชาดไทย

คุณกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ป่วยและผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อระดมความช่วยเหลือไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

“ในสถานการณ์เช่นนี้ ต้องขอขอบคุณเครือซีพีที่ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อดังกล่าว โดยทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จะดำเนินการจัดสรรหน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบครั้งนี้ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนในกลุ่มแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันโควิด-19 ต่อไป”

คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักและห่วงใยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีภารกิจสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่อง

โดยได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อมอบแก่สภากาชาดไทยที่เป็นสื่อกลางในการนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง เพี่อชะลอ การแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงปัจจุบัน เครือซีพีได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปแล้วกว่า 11 ล้านชิ้น และมีการแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหน่วยแพทย์สาธารณสุขชุมชน องค์กรการกุศลต่างๆ รวมกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ