บุคลากรทางการแพทย์ ขอบคุณซีพี หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไวรัสโควิด-19 ในยามวิกฤต ยอดรวม ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ส่งมอบให้หมอ พยาบาล และกลุ่มเปราะบาง ไปแล้ว กว่า 7.9 ล้านชิ้น

ความสุขท่วมท้นเมื่อได้รับคำขอบคุณจากบุคลกรทางการแพทย์กับความทุ่มเทของเครือฯ ที่ได้เร่งดำเนินการก่อสร้าง และผลิตหน้ากากอนามัยส่งมอบให้ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  และประชาชนกลุ่มเปราะบาง  อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ได้ส่งมอบหน้ากากไปแล้วอนามัยรวม  7,972,800 ชิ้น 

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ ขอขอบคุณเครือซีพีที่สร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายฟรีให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งนี้ รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ จะประสานความร่วมมือกับสภากาชาดไทยเพื่อเป็นเครือข่ายในการกระจายหน้ากากอนามัยไปยังบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ อย่างครอบคลุม

“โรงงานหน้ากากอนามัยนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยประเทศไทยรอดพ้นภาวะวิกฤต เป็นการสร้างอาวุธ เกราะป้องกันให้แก่แพทย์และบุคลากร โดยหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.เรียบร้อยแล้ว และจากการที่ได้เยี่ยมชมก็เห็นถึงประสิทธิภาพว่าเป็นโรงงานที่สามารถผลิตหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพได้จริง”  

คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กล่าวชื่นชมและขอบคุณเครือซีพีที่นำหน้ากากอนามัยมาแบ่งปันให้กับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นองค์กรอิสระด้านสาธารณกุศล ที่มีภารกิจคือ “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” การมอบหน้ากากอนามัยของซีพีแก่ปอเต็กตึ๊งคือการสนับสนุนภารกิจด้านการช่วยชีวิตของปอเต็กตึ๊งที่มีต่อสังคมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมูลนิธิฯ 110 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของซีพี

คุณจิราภรณ์ ศรไชย  รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลสงฆ์ใช้หน้ากากอนามัย 600 ชิ้นต่อวัน และเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องการมาก โดยหน้ากากอนามัยที่ได้รับจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งนี้จะนำไปมอบให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งคนไข้ที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลสงฆ์

“ต้องขอขอบคุณที่เครือซีพีเล็งเห็นปัญหาของภาคส่วนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ และการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลสงฆ์ด้วย”

คุณวิไลวรรณ จันทร์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา อีกหนึ่งในผู้ได้รับหน้ากากอนามัยฟรีจากโครงการฯ กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญ และความปลอดภัยของแพทย์ พยาบาล และได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วย และส่งผลกระทบต่อแพทย์ พยาบาลตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะกรณีของโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโรคติดต่ออื่นๆ เช่นกัน”

นายแพทย์นิพัทธ์ ชัยประเสริฐสุด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดน จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า “หน้ากากอนามัยที่ได้รับการส่งมอบนั้นช่วยให้โรงพยาบาลมีหน้ากากอนามัยเพียงพอต่อการใช้งานของแพทย์และพยาบาล  เพราะในแต่ละวันโรงพยาบาลมีการใช้หน้ากากอนามัยไม่ต่ำกว่า 600 ชิ้น/วัน  ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19  ช่วยให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่มีกำลังใจในการทำงาน  และรู้สึกถึงความห่วงใยที่องค์กรเอกชนและสังคมมอบให้ ซึ่งวันนี้หน้ากากอนามัยยังมีความจำเป็นอยู่มาก เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมยังไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ และรัฐบาลยังรณรงค์ให้ทุกคนใช้หน้ากากอนามัย  ซึ่งขอขอบคุณที่ภาคเอกชนยังคงสนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง”

รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี กล่าวว่า “ขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ที่สนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบ surgical mask ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนและหาซื้อได้ยาก แม้ที่ผ่านมาจะได้รับการบริจาคแต่ก็ยังไม่เพียงพอ หน้ากากอนามัยที่ได้รับมานี้จะให้นักศึกษาแพทย์ปี 6 ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคนไข้ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคและเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงให้แก่นักศึกษาแพทย์และคนไข้”

คำขอบคุณจากบุคลาการทางการแพทย์และทุกหน่วยงาน เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ซีพีขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดหลัก “3ประโยชน์” ได้อย่างมีพลังเดินหน้าทำเพื่อประเทศชาติ ประชาชนและบริษัทได้อย่างเข้มแข็งต่อไป