“ซีพี-เมจิ” เดินหน้าโครงการ ”หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา” ชู Robot และ Coding พัฒนาเยาวชนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

คุณธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 พร้อมด้วย คุณภูวนาถ โชคเพิ่มพูน ผู้จัดการอาวุโส ซีพี-เมจิ นำคณะครูและนักเรียนจากศูนย์เรียนรู้ Robot และ Coding กว่า 150 คน จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ รร.หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) รร.วัดขอนชะโงก รร.บ้านหนองผักบุ้ง รร.วัดหนองครก รร.วัดราษฎร์เจริญ และ รร.อนุบาลหนองแค ร่วมอบรมและประชันหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทั้งทางด้านโครงสร้าง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยบูรณาการผ่าน Active learning STEM เพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สอดรับกับแนวทาง Thailand 4.0 ต่อยอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศต่อไป
Cr.PR CPF