ซีพี-เมจิ มอบอุปกรณ์การแพทย์ เสริมทัพนัดรบชุดขาว รพ.หนองแค จ.สระบุรี

คุณแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และ นพ.ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแค รับมอบอุปกรณ์ทางการเเพทย์ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง รถเข็นนอน 5 คัน โต๊ะคร่อมเตียง 9 ตัว เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 1 เครื่อง เครื่องชั่งน้ำหนักทารก 1 เครื่อง เครื่องวัดความดันมือบีบผู้ใหญ่ 1 เครื่อง และตะแกรงล้างแผล 2 ตัว รวมมูลค่า 405,000 บาท ภายใต้โครงการ “ซีพี-เมจิ ส่งต่อพลัง สตรองไปด้วยกัน” เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยทั้งในอำเภอหนองแคและพื้นที่ใกล้เคียงได้มากขึ้น โดยมี คุณวิสิทธิ์ บุญเจือ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพี-เมจิ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมมอบ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
นพ.ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ผู้อำนวยการ รพ.หนองแค กล่าวว่า ขอขอบคุณ ซีพี-เมจิ ที่มอบอุปกรณ์การแพทย์ที่มีความจำเป็นและมีประโยชน์อย่างมากให้แก่โรงพยาบาลในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีประชาชนทั้งในอำเภอหนองแคและพื้นที่โดยรอบต่อไป
คุณชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพี-เมจิ เปิดเผยว่า การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหนองแคในครั้งนี้ เป็นไปตามค่านิยมองค์กร ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับชุมชนรอบสถานประกอบการให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ร่วมก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
Cr.PR CPF