เจาะเเนวคิด ซีพีสร้างรากฐานชุมชน ยกโมเดล Social Enterprise กาแฟรักษ์ป่าต้นน้ำวัง

จากจุดเริ่มต้นสู่การเติบโตเป็น Social Enterprise (SE) อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา นับเป็นบทพิสูจน์ที่ท้าทายครั้งใหม่ในวิสาหกิจชุมชนบ้านเลาสู จากการผลักดันและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผนึกกำลังเดินหน้าสู่ความสำเร็จ ยกระดับกาแฟพี่น้องสองชนเผ่าต้นน้ำวังสู่ผลิตภัณฑ์กาเเฟชุมชนที่สะท้อนความยั่งยืนให้เกษตรกรในพื้นที่

คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการความยั่งยืนและกิจการเพื่อสังคม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้นำสำคัญที่เข้ามาผลักดันการทำงานด้าน Social Enterprise กล่าวว่า เครือฯให้ความสำคัญในการยกระดับธุรกิจเพื่อสังคม คอยทำหน้าที่เป็น โค้ช ทางธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนและส่งมอบ “เครื่องมือการจัดการ” ผ่านกระบวนการแปรรูป เพิ่มมูลค่าการตลาด ซึ่งในปีหน้าเตรียมผลักดันกลุ่มมุ่งสู่เป้าหมาย ถ่ายทอดการทำตลาดอย่างมืออาชีพ สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างฐานรากของชุมชนให้แข็งแรง ผลิตนักธุรกิจระดับชุมชนรุ่นใหม่อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อชุมชนสามารถยืนได้ด้วยตนเอง หากประเมินความสำเร็จ ชุมชนในตอนนี้อยู่ที่ 75% เพราะต้องอาศัยการเติมเต็มสร้างความเข้าใจในการทำโมเดลธุรกิจ โดยเกษตรกรต้องใช้ระยะเวลาแสวงหาประสบการณ์เพื่อตนเอง และอีก 25 % นั้นมาจากการเรียนรู้เติมเต็มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เข้าใจทฤษฎี จะสามารถนำชุมชนก้าวสู่ความสำเร็จได้

ทั้งนี้เครือฯ ได้สร้างโอกาสนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเลาสูออกบูทสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพการดูเเลกาเเฟต้นน้ำ เเละฝึกการเป็นเถ้าเเก่การขาย นอกจากนั้นกาเเฟเลาสูยังจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ไปสู่ Ecommerce : Facebook Fan page , Shopee ,Lazada ,ที่บริหารงานโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลประกอบการจากทุกช่องทางช่วงวิกฤติ โควิด 19 ที่ผ่านมาสามารถสร้างยอดขายผลิตภัณฑ์บ้านเลาสู เฉพาะกาแฟคั่วได้มากถึง 123,180 บาท ถือเป็นสัญญาณการตอบรับที่ดีและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

โดยในอนาคต“ วิสาหกิจชุมชนบ้านเลาสู” เตรียมพร้อมผลักดันขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืน ซึ่งทางชุมชนได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทั้งในรูปแบบงบประมาณในการพัฒนาโรงแปรรูปให้ได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับชุมชนในการต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนผสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพสร้างรายได้ และตอบโจทย์ความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม วันนี้ “เลาสูโมเดล” พร้อมเป็นต้นแบบในการขยายโมเดลไปในพื้นที่อื่นต่อไป

Facebook Fanpage : กาแฟบ้านเลาสู
https://web.facebook.com/Banlaosucoffee