ธุรกิจเขตประเทศเมียนมา กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมกับเกษตรกรเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในรัฐฉาน ผ่าน “Green Home CPP” พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขานรับ WeGrow ปลูกเพื่อความยั่งยืน เครือซีพี

ธุรกิจเขตประเทศเมียนมา กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ตองยี รัฐฉาน ประเทศเมียนมา จัด โครงการการปลูกป่าในบ้านCPP (Green Home CPP) เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงป่าไม้,จากกรมวิชาการเกษตร และคู่ค้าในประเทศเมียนมา ทำกิจกรรมร่วมกัน

โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนของหมู่บ้าน บาฮานเจ็ต (Baharjet Village) โดย อู จ่อ ข่อง (U Kyaw Khaung) นำพนักงานจิตอาสาและชุมชนในพื้นที่กว่า 150 คน ร่วมกันปลูกต้นกระถินเทพา 1,100 ต้น และมอบกล้ามะขามหวาน 200 ต้น ให้ผู้ร่วมงานและเกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง

และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 อู ส่อ มิน ค่าน (U Zaw Min Khant) นำพนักงานจิตอาสาและชุมชนในหมู่บ้านเจ่าก์หนี่ (Kyauk Ni Village) 135 คน ร่วมกันปลูกต้นกระถินเทพา 300 ต้น บริเวณลานสาธารณะของหมู่บ้าน สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างแนวเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าทำลายต้นไม้ที่ปลูก และมอบกล้ามะขามหวาน 200 ต้น ให้ผู้มาร่วมงานและเกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองต่อไป

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดอบรมความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับทั้ง 2 หมู่บ้าน ร่วมกันทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ และเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับชุมชน

นับเป็นกิจกรรมสอดคล้องกับปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อเนื่องจากต้นปี 2563 ที่ธุรกิจเขตประเทศเมียนมา กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) นำคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ 2 หมู่บ้านเพื่อทำใน 3 กิจกรรม คือ 1.จัดอบรมการใช้และขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการย่อยสลายตอซังพืชในไร่ลดปัญหาการเผา 2.การเพาะต้นกล้ามะขามหวาน 4,000 ต้นเพื่อเตรียมปลูกในพื้นที่ของเกษตรกร และ 3.การแปรรูปเศษพืชและตอซังเป็นภาชนะต่างๆ โดยทุกกิจกรรมบริษัทยังคงดำเนินการสนับสนุน และมีการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

Cr:โครงการธรรมชาติปลอดภัย