ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ร่วมแบ่งปันโอกาส ผ่านโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข” #ซีพีจิตสาธารณะ พัฒนาทำนุบำรุง ศาสนสถาน วัดสุทธาโภชน์


คุณชลธิชา เดชะชาติ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานจิตสาธารณะ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ร่วมดำเนินโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข” #ซีพีจิตสาธารณะ พัฒนาทำนุบำรุง ศาสนสถาน วัดสุทธาโภชน์ โดยร่วมกับชุมชน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และภาคเอกชน ร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัย ให้แก่กลุ่มคนเปราะบาง ทำความสะอาดบริเวณวัด และทำบุญถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ในการนี้ ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ร่วมส่งมอบอาหารกล่องพร้อมรับประทาน เบเกอรี่ เลอแปง ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม เพื่อส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้อิ่มท้อง สร้างรอยยิ้ม และสร้างความประทับใจเป็นอย่างดี ถือเป็นการส่งมอบความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน

#CPRAM #ซีพีแรม #ซีพีแรมปันสุข #ร้อยเรียงความดี #ซีพีร้อยปี #ซีพี100ปี