ซีพีแรม (ชลบุรี) เดินหน้าฟื้นฟูป่าชายเลนภาคตะวันออก หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข” ร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลน


คุณณัชโชติ เหมทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ผู้บริหาร และพนักงานจิตสาธารณะ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับกองพลนาวิกโยธิน รวมถึงหน่วยงานราชการ พันธมิตรทางสังคม คู่ค้าและผู้ส่งมอบ ร่วมจัดโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข” ร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลน โดยมี นาวาตรี สุทิน ทองไพจิตร ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวต้อนรับ และร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าว มีการลงพื้นที่ป่าชายเลน ปลูกต้นโกงกางกว่า 700 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์ และที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล สร้างความสมดุลเพิ่มความหลากหลายในระบบนิเวศ รวมถึงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ทั้งนี้ ซีพีแรม ยังคงเดินหน้ามุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และป่าชายเลนที่ถูกทำลายทั้งโดยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมตอบสนองนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573


#CPRAM #ซีพีแรม #ซีพีแรมปันสุข #ร้อยเรียงความดี #ซีพีร้อยปี #ซีพี100ปี