ซีพีแรม (ลำพูน) ร่วมแบ่งปันความสุข ผ่านโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข” #ซีพีจิตสาธารณะพัฒนาชุมชน


คุณกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานจิตสาธารณะ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน) ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ผ่านโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข” #ซีพีจิตสาธารณะพัฒนาชุมชน โดยจิตสาธารณะซีพีแรม ได้ร่วมกันตัดหญ้า และเก็บขยะบริเวณริมถนนด้านหน้าซีพีแรม (ลำพูน) รวมถึง ทำความสะอาดวัด เพื่อต้อนรับศาสนิกชนที่ร่วมทำบุญภายในวัด และทำนุบำรุงศาสนสถานให้คงอยู่สืบไป ณ วัดหนองท่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน