ซีพีแรม สาขาลาดหลุมแก้ว และบ่อเงิน ร่วมสร้างรอยยิ้มให้ชาวปทุมธานี ผ่านโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข” #ซีพีจิตสาธารณะส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กลุ่มคนเปราะบาง


คุณณัชโชติ เหมทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณณัฐสิทธิ์ อึ๊งภากรณ์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานจิตสาธารณะ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาลาดหลุมแก้ว และบ่อเงิน ร่วมดำเนินโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข” #ซีพีจิตสาธารณะส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กลุ่มคนเปราะบาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี โดยได้ร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัย ให้แก่กลุ่มคนเปราะบาง และ 7 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พร้อมร่วมกันปลูกต้นทองหลางลาย ต้นมะม่วง ต้นขนุน พืชผักสวนครัว และกำจัดผักตบชวา ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ ซีพีแรม ได้ดำเนินโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข” ร่วมส่งมอบอาหารกล่องพร้อมรับประทาน ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม เพื่อส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชนจากสถานรองรับที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้อิ่มท้อง สร้างรอยยิ้ม และสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นการส่งมอบความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน

#CPRAM #ซีพีแรม #ซีพีแรมปันสุข #ร้อยเรียงความดี #ซีพีร้อยปี #ซีพี100ปี