ซีพีแรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง หอการค้าขอนแก่น และศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO ผลักดันไทยเป็นผู้นำในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง พร้อมชูนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร


คุณเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 (บียอนด์ ฟู้ด เอกซ์โปร์) งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับภูมิภาคประจำอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน นำเสนอสินค้านวัตกรรมด้านอาหาร การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง แบบครบวงจร เพื่อชูศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค สู่ระดับนานาชาติ ผ่านโปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจ “Hosted Buyer Program” ผลักดันภาคการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็น ครัวของโลก

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และคุณวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ดังกล่าว ซึ่งงาน BEYOND FOOD EXPO จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม และกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านอาหาร เป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านกลุ่มผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงแบบครบวงจร ในรูปแบบของ Food Talks: 5E-Sarn Pentagon: 5E อันได้แก่ Explore, Exclusive, Experience, Engage และ Enjoy ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เข้าถึงนวัตกรรมและข่าวสารใหม่ๆ อีกทั้ง ยังได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของคนดังในวงการอาหาร ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถปรับตัวในยุคเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ได้อย่างมีเสถียรภาพ ระหว่าง วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์) KICE จังหวัดขอนแก่น


ทั้งนี้ ซีพีแรม ชูนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต “Plant-Based Diet” ภายใต้แบรนด์ VG for Love “อร่อยง่าย…ไม่มีเนื้อสัตว์” อาหารกลุ่มใหม่สำหรับผู้ที่บริโภคพืชเป็นหลัก “Plant-Based Diet” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความรักทั้ง 4 คือ รักสุขภาพ รักชีวิตสัตว์ รักสิ่งแวดล้อม และรักโลก มุ่งหวังให้เกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อาหาร “ดีต่อเรา…ดีต่อโลก” ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

รับชมเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/CPRAM.Brand/posts/pfbid0XWqSv8Zwx1V18o5BoTjmijY5zjGZrHkMw5qNE8C7AcuxyQYs81Nfbi5WogriR2Ykl

#CPRAM #ซีพีแรม #VGforLove #วีจีฟอร์เลิฟ #อร่อยง่ายไม่มีเนื้อสัตว์ #ดีต่อเราดีต่อโลก #PlantBasedDiet #KICE #หอการค้าจังหวัดขอนแก่น #GMS #มหกรรมอาหาร #BeyondFoodExpo #BeyondFoodExpo2022