ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Osaka Metropolitan University และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตเบเกอรี่

คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้เกียรติต้อนรับ ดร.มาซาฮารุ โอตะ, อาจารย์ โก เซ็นโกกุ คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Osaka Metropolitan University และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตเบเกอรี่ ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก และเข้าเยี่ยมชมกระบวนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ของศูนย์วิจัยฯ เพื่อร่วมคิด และเสนอแผนออกสินค้าใหม่ในอนาคต ในการนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)