ซีพีแรม (ชลบุรี) ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับชาวบางแสน ผ่านโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข”


คุณชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานจิตสาธารณะ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ร่วมดำเนินโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข” ภายใต้โครงการ “สัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 1/2566” โดยมี คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชายหาดบางแสน และทาสีทางม้าลายบริเวณถนนแสนสุข เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้สะอาด และสวยงามสืบไป ณ ลานม้าน้ำ สวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ซีพีแรม (ชลบุรี) ร่วมส่งมอบติ่มซำ เจด ดราก้อน ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม มาบริการให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้อิ่มท้อง สร้างรอยยิ้ม และสร้างความประทับใจเป็นอย่างดี ถือเป็นการส่งมอบความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน

 

#CPRAM #ซีพีแรม #ซีพีแรมปันสุข #ร้อยเรียงความดี #ซีพีร้อยปี #ซีพี100ปี