ซีพีแรม คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน สู่มาตรฐานโลก


คุณภัทราวุธ ก้อนทอง รองผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย คุณทรงกรด จันทร์สวาท ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป และคุณกฤตติ จุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2022 (ครั้งที่ 18) จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นรางวัลความคิดสร้างสรรค์ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน มุ่งเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้ ซีพีแรม ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่


รางวัล Golden Award ประเภทผลงาน Project Kaizen ผลงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคัพเค้กสอดไส้ด้วยเครื่องฉีดไส้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

รางวัล Bronze Award ประเภทผลงาน Genba Kaizen ผลงาน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปิดผนึกสินค้า จาก บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รับชมเพิ่มเติมได้ที่ CP Ram

#CPRAM #ซีพีแรม #ThailandKaizenAward #ThailandKaizenAward2022 #KaizenAward #KaizenAward2022