ซีพีแรม (ขอนแก่น) ยกระดับความปลอดภัยทางอาหาร รากฐานที่ดีของสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “CPRAM Junior Chef” ปีที่ 15 อย่างต่อเนื่อง


คุณอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณนาฏพรรณ กองสุข รองผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหาร และพนักงานจิตสาธารณะ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ยกระดับความปลอดภัยทางอาหาร รากฐานที่ดีของสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “CPRAM Junior Chef” ปีที่ 15 อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาหารที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ฐานอาหารปลอดภัย, ฐานคุณค่าทางโภชนาการ และฐานสุนทรีภาพในการบริโภค รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสูญเปล่าทางอาหาร หรือ Food Waste ผ่านฐานสังคมไทย ไร้ Food Waste พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในภาคอีสาน อีกทั้ง ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการสร้างสรรค์เมนูซูชิ และเมนูแซนด์วิช เลอแปง ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม ผ่านฐานจินตนาการความคิด ด้วยความเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ตั้งแต่วัยเด็กจะก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องติดตัวเด็ก และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซีพีแรม จำกัด และหลักคิด 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีน้องๆ ผู้ปกครอง และพนักงานซีพีแรม เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น)ในการนี้ คุณอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ กล่าวว่า กิจกรรม “CPRAM Junior Chef” อีกหนึ่งภารกิจดีๆ เพื่อสังคม ที่ซีพีแรมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี เป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชน ได้ประสบการณ์ด้านอาหารที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต ผนวกกับส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ง ส่งเสริมให้เด็กได้กล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านอาหารปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และสุนทรียภาพในการบริโภคอาหาร ด้วยความเชื่อมั่นว่า การปลูกฝังความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ตั้งแต่วัยเด็กจะก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องติดตัวเด็ก และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด


น้องฟีฟ่า เด็กชายธนวรรธน์ เธียรนิเวศน์ หนึ่งในน้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมกล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ได้เรียนรู้การแต่งหน้าเค้ก, ซูชิ และแซนด์วิช ได้รับความรู้เรื่องอาหารต่างๆ มากมาย อยากขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรม CPRAM Junior Chef กันเยอะ ๆ นะครับ


น้องโดนัท เด็กหญิงจิรัชญา ทัพลคร หนึ่งในน้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมกล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ได้รับความรู้เรื่องการแต่งหน้าเค้ก การทำซูชิ และแซนด์วิช และยังได้เรียนรู้เรื่องอาหารปลอดภัย ,คุณค่าทางโภชนาการ, สุนทรีภาพในการบริโภค และ การลด Food Waste สนุกมาก ๆ แถมยังได้ความรู้อีกมากมาย อยากเชิญชวนมาร่วมกิจกรรม CPRAM Junior Chef กันเยอะ ๆ นะคะ

#CPRAM #ซีพีแรม #35ปีซีพีแรม #35thCPRAM #CPRAMJuniorChef