ซีพีแรม เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มจพ. ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่ทันสมัยระดับโลก

คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้เกียรติต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการพัฒนาผู้บริหาร สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่ทันสมัยระดับโลก

ในการนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน)