ซีพีแรม – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ตั้งครัวกลางเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ผ่านโครงการ “เคียงข้างคนไทย ห่วงใยไม่ห่าง” #ขอบคุณที่แบ่งปัน

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผนึกกำลัง มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมดำเนินการจัดตั้งครัวกลางเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ผ่านโครงการ “เคียงข้างคนไทย ห่วงใยไม่ห่าง” #ขอบคุณที่แบ่งปัน โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมด้วยคุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท คุณจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

Cr.CP RAM

#CPRAM #ซีพีแรม #CP #ซีพี #เคียงข้างคนไทย #ห่วงใยไม่ห่าง #ร้อยเรียงความดี #ซีพีร้อยปี #ซีพี100