ซีพีแรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และซีพีอาสา ปลูกต้นป่านศรนารายณ์ บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ให้เกียรติเป็นประธานปลูกต้นป่านศรนารายณ์ บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ โดยมีคุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท คุณจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด ร่วมปลูกต้นป่านศรนารายณ์ในครั้งนี้ด้วย ณ จังหวัดเพชรบุรี