ซีพีแรม “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ต่อเนื่องทุกแห่งทั่วประเทศ ขานรับโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์​ โลก” ของเครือซีพี ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างสมดุลให้โลกของเรา

“ขอเชิญทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มีประโยชน์มหาศาล แต่หลายท่านอาจมองข้ามไป ต้นไม้ช่วยให้เราผ่อนคลาย สบายตา และสามารถทำเป็นยาได้ ต้นไม้ 1 ต้น สามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยปัญหาโลกร้อน ลดปัญหา PM2.5 และผลิตก๊าซอ๊อกซิเจนให้พวกเราได้หายใจ”

โดย คุณณัฐสิทธิ์ อึ๊งภากรณ์
รองผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน)

#CPRAM #ซีพีแรม #CPRAMGreenLife #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน #ซีพีร้อยรักษ์โลก #ซีพีร้อยเรียงความดี