ซีพีแรม – สังคมไทย ไร้ Food Waste ยังคงเดินหน้าสร้างความตระหนักลด Food Waste ต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม “CPRAM FOOD STATION” ตอน รสมือแม่ สุดยอด Soft Power อาหารไทย!

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผนึกกำลัง สังคมไทย ไร้ Food Waste จัดกิจกรรม “CPRAM FOOD STATION” ตอน รสมือแม่ สุดยอด Soft Power อาหารไทย! โดยร่วมพาคุณแม่ Workshop สร้างสรรค์อาหารไทยเมนูสุดพิเศษ โดยนำเมนูข้าวคั่วกลิ้งหมู และเมนูลาบไก่ เดลี่ไทย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม มาสร้างสรรค์เมนูพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก “เชฟลัท รภัสสรณ์” MasterChef Thailand Season 2 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความตระหนักในการลด Food Waste หรือ ลดความสูญเปล่าทางอาหาร พร้อมให้ความรู้ด้านการบริโภคน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ยกระดับสู่ความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนทางอาหาร ณ Boat House Boutique Riverside จังหวัดนครปฐม

อย่างไรก็ตาม ปัญหา Food Waste หรือ ความสูญเปล่าทางอาหาร ส่งผลกระทบต่อทุกคนในวงกว้างทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารของโลก ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เพื่อให้ตระหนักถึงผลเสียที่ก่อเกิดจากอาหารที่ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต หากทุกคนสามารถลดปริมาณความสูญเปล่าทางอาหาร และบริโภคอาหารอย่างสมดุล นอกจากจะสามารถลดรายจ่ายค่าอาหารในครัวเรือนอย่างยิ่งยวดแล้ว ยังช่วยทำให้ระดับความมั่นคงทางอาหารของคนบนโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย ส่วนมิติสิ่งแวดล้อมนั้น การกำจัดความสูญเปล่าทางอาหารที่ถูกทิ้งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ทำให้เกิดขยะ และเกิดก๊าซมีเทน (Methane) ก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลให้เกิดสภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงยิ่งกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า ส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นอกจากนี้ การบริโภคโซเดียม ควรเลือกทานอย่างสมดุล โดยผลการสำรวจจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่าคนไทยบริโภคโซเดียมมากถึง 3,636 มิลลิกรัม ต่อวัน ทำให้เสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ เช่น ไตวาย, มะเร็ง, หัวใจ และหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งผู้บริโภคควรทานโซเดียมวันละประมาณ 1,500 มิลลิกรัม แต่ไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม และในการเลือกบริโภค ควรเลือกอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกได้ว่า มีปริมาณ น้ำตาล, ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้อย่างมั่นใจ เพื่อสุขภาพที่ดีในการบริโภคโซเดียมอย่างสมดุลสืบไป

       

รับชมเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/CPRAM.Brand/posts/pfbid02x18DtJuMZ6R7XBNaMXBfB92naUoDHQvFET47iuz1SPknKQUTtAFScGKfshkBXoN4l

ที่มา CPRAM