ซีพีแรม ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน ผ่านระบบออนไลน์


คุณสุปราณี ชนะชัย ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้เกียรติต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก รวมถึง รับชมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม ผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้ คุณสุปราณี ชนะชัย ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนวิชา 601472 : การจัดการโรงงานอาหาร (Food Manufacturing Management) พร้อมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคตสืบไป