ซีพีแรม (บ่อเงิน) เปิดบ้านต้อนรับ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการเถ้าแก่ใหญ่ ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก


คุณปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย คุณณัชโชติ เหมทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัการ คุณณัฐสิทธิ์ อึ๊งภากรณ์ ผู้จัดการทั่วไป คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้การต้อนรับ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมคุณเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการกลุ่มดิจิทัลโซลูชั่นส์ และคณะ ในฐานะสถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการเถ้าแก่ใหญ่ (CP Senior Leadership program – SLP) ในการนี้ คุณเจริญ แก้วสุกใส ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้เกียรติร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสศึกษาและพัฒนาโครงการในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และ Automated Distribution Center ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก ในการนี้ซีพีแรม ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างยั่งยืนสืบไป ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน)

CR.CPRam