ซีพีแรม ยังคงเดินหน้าปลูกเพื่อโลกยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์

คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้นเพิ่ม พร้อมเดินหน้าและยกระดับองค์กรสีเขียวอย่างต่อเนื่อง กว่า 33 ปีเรื่อยมา ซีพีแรมก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้มาอย่างต่อเนื่อง จากต้นเล็กขนาด 1 ศอก เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เท่าคนโอบ สร้างออกซิเจน ปละเป็นร่มเงาให้กับเรา ดังนั้นเมื่อเราอยู่กับต้นไม้ เราจะมีความสดชื่น และได้รับอากาศที่บริสุทธิ์

ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงาน ซีพีแรมทุกแห่ง ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และก่อให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ ร่วมสร้างองค์กรสีเขียวอย่างยั่งยืน “ซีพีแรม อาหารปลอดภัย เพื่อโลกสดใส”

#CPRAM #ซีพีแรม #CPRAMGreenLife #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน #ซีพีร้อยรักษ์โลก #ซีพีร้อยเรียงความดี