คุณรำไพพรรณ พรตรีสัตย์: ซีพีแรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจในโอกาสครบรอบ 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ “CP ร้อยเรียงความดี”

เริ่มต้นการทำความดี ด้วยโอวาททั้ง 3 ประการ คือ การละเว้นการทำความชั่ว การทำแต่ความดี และพึงตั้งมั่นในจิตที่ผ่องใส บริสุทธิ์ จะทำให้จิตใจของเราสงบ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญของคนประพฤติดี

“ตัวของตน เริ่มต้น พ้นทางชั่ว
สว่างทั่ว ด้วยความดี ที่ตนสร้าง
จิตของตน ผ่องใส นำแนวทาง
ตนเริ่ม “ว่าง” และ “วาง” ทางคนดี”

คุณรำไพพรรณ พรตรีสัตย์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด

#CPRAM #ซีพีแรม #ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ #ส่งต่อความดี #เพิ่มเรื่องราวดีๆในสังคม #CPร้อยเรียงความดี