ซีพีแรม (ลำพูน) ขานรับโครงการ “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับภาคเหนือ


คุณกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน) ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม “แสนกล้าสู่แสนต้น” โดยแจกต้นไม้ให้พนักงาน เพื่อนำไปปลูกยังพื้นที่บ้านตนเอง

การดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้โครงการ “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่บ้าน ชุมชน และโลกของเรา อีกทั้ง ยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน


โครงการ “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย สร้างแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาก๊าซเรือนกระจกของโลก  ท

ทั้งนี้ เป็นเป้าหมายขององค์กรที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดวิกฤตโลกร้อน พร้อมตอบสนองนโยบายเครือฯ มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน)


รับชมเพิ่มเติมได้ที่
facebook.com/652019371496836/posts/4980586215306775/

#CPRAM #ซีพีแรม #CPRAMGreenLife #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน #แสนกล้าสู่แสนต้น #ซีพีร้อยรักษ์โลก #ซีพีร้อยเรียงความดี