ซีพีแรม ผนึกกำลัง สังคมไทย ไร้ Food Waste ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับกลุ่มคนเปราะบาง ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ผ่านกิจกรรม CPRAM FOOD STATION ตอน รสมือแม่ สุดยอด Soft Power อาหารไทย!

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผนึกกำลัง สังคมไทย ไร้ Food Waste ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับกลุ่มคนเปราะบาง ผ่านกิจกรรม CPRAM FOOD STATION ตอน รสมือแม่ สุดยอด Soft Power อาหารไทย! โดยร่วมศึกษาวิธีการเพาะปลูกเมล่อน, การทำแปลงผักปลอดสารพิษ, เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษในภาชนะรีไซเคิลอย่างปลอดภัย พร้อมสนับสนุนการฝึกอาชีพกลุ่มคนพิการ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากเพจ Facebook ซีพีแรม, เพจ Facebook สังคมไทย ไร้ Food Waste และพนักงานซีพีแรม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด พร้อมด้วย คุณจันทิมา อันอินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด และคุณรัตนวลี ตั้งถวิล ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี ให้เกียรติต้อนรับในครั้งนี้

ทั้งนี้ ซีพีแรม ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่มคนพิการ ได้แก่ เมล่อน และผักปลอดสารพิษ เพื่อนำมาสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างสรรค์เมนูอาหารไทย จากเมนูข้าวคั่วกลิ้งหมู และลาบไก่ เดลี่ไทย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม ในกิจกรรม CPRAM FOOD STATION ตอน รสมือแม่ สุดยอด Soft Power อาหารไทย! เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการมีทักษะอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีทักษะฝีมือ สู่การสร้างรายได้ที่มั่นคง พร้อมทั้ง ร่วมสร้างความตระหนักด้านการลดคาร์บอนในชีวิตประจำวัน อันเนื่องมาจากปัญหาสภาวะโลกร้อนในชีวิตประจำวัน เพียงแค่เราทุกคนร่วมใจกันลดการใช้พลาสติก จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนสืบไป ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน (ฟาร์มยิ้มสู้) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

         

รับชมเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/100064571984391/posts/pfbid02xtZed12Jez9o711vZMq983PVXpuyAYRSmkr6qzgS9gqS9E9xfsGXYnxY3turGFgXl/?mibextid=cr9u03

ที่มา CPRAM