ซีพี รีเทลลิงค์ มอบน้ำดื่มมวลชน ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สมทบหน่วยฉีดวัคซีนไทยพีบีเอส

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด บริจาคน้ำดื่มมวลชน จำนวน 500 แพ็ค สมทบหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID -19 ที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) จัดขึ้นร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรี และหอการค้าไทย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ โดยมี คุณสุริยัณห์ เหลานาคำ ,คุณชุติมา ศรีฤทธิ์ และคุณนพดล ศรีหะทัย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564