ซีพี รีเทลลิงค์ ร่วมร้อยเรียงความดี สนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” จัดทำถุงยังชีพ สู้ภัย COVID-19

ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ซีพี รีเทล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ,ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส จำกัด (ประเทศไทย) ,ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส จำกัด (มาเลเซีย) ,ที่ปรึกษา ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ,รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในนามตัวแทน บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และบริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” บริจาคเงินสด จำนวน 300,000 บาท ,ข้าวสาร จำนวน 4,000 กิโลกรัม และสเปรย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,500 ชิ้น เพื่อจัดทำถุงยังชีพ สู้ภัย COVID-19 ณ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 20 กรกฎาคม 2564