มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเติมเต็ม บ้านหลังเรียน “สะออนโฮม” ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน จ.บุรีรัมย์

ขอเชิญชวนพนักงานซีพีทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มและแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่เยาวชนและสังคมไทย ผ่าน กิจกรรม บ้านหลังเรียน “สะออนโฮม” สร้างแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชนบ้านพุโพธิ์ อ.ลำปายมาศ จ.บุรีรัมย์
โดยเปิดรับกาสรสนับสนุน “หนังสือ📚 อุปกรณ์การกีฬา🏓 และอุปกรณ์สันทนาการ🥁”
เพื่อเติมเต็มให้ “สะออนโฮม” กลายเป็นสถานที่ทำกิจกรรมที่ปลอดภัยหลังเลิกเรียนของเด็กๆ และได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการได้อย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย

เปิดรับการสนับสนุน วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม
บริเวณโถงทางชั้น 1 หน้าบันไดเลื่อน
เวลา 12.00 – 17.00 น.

หากไม่สะดวกเดินทางมามอบสิ่งของด้วยตัวเอง
ท่านสามารถส่งพัสดุไปได้ที่
สะออนโฮม (บ้านหลังเรียน) วัดสว่างบุโพธิ์
ม.1 ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02GmuNd2WNe4cRcNMQtTBfwhGLpKR2uPontRtCywwV1D8owWP434DqDDhPsFJp6xTel&id=100077966916659&mibextid=ZbWKwL