12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอส่งต่อความในใจ จากใจ “แม่” สู่ “ลูก” ในโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม จ.บุรีรัมย์

เนื่องในโอกาสวันแม่ ตัวแทนแม่ๆ จากครอบครัวอุปการะฯ ได้เผยความในใจที่มีต่อลูกๆ ทั้งหลายที่ได้เข้ามาสู่ “อ้อมอก” ผู้เปรียบเสมือนลูกแท้ๆ ในดวงใจ

“แม่” คือ ผู้ให้ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน หวังเพียงให้ลูกทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับความรัก การเลี้ยงดูเอาใจใส่ และเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม เพียงเท่านี้แม่ก็มีความสุขแล้ว

วันแม่ปีนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอเป็นตัวแทนน้องๆ ร่วมอวยพร และสำนึกในความรักอันบริสุทธิ์ของแม่อุปการะทุกท่านที่คอยให้การเลี้ยงดูเด็กๆ ด้วยความเมตตา ความเข้าอกเข้าใจ ความเสียสละ และความรักจากแม่อันไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนมีครอบครัวที่อบอุ่นเสมอมา จึงขออวยพรให้แม่ๆ ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความสุขนับแต่นี้และตลอดไป