คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพีให้ข้อคิดเส้นทางความดี 5 ประการแก่นักเรียนทุน

เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะ รองประธานกรรมการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมด้วย คุณมาริษา เจียรวนนท์ และคณะได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ของมูลนิธิฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในพื้นที่ดังกล่าว

คุณสุภกิต ได้พบและพูดคุยกับน้องๆ ในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมชื่นชมน้องๆ ทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจด้านการศึกษา และให้ข้อคิดเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้น เด็กทุกคนควรต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และที่สำคัญต้องดำรงตนอยู่ในเส้นทางความดี 5 ประการ คือ
1) คิดดี 2) พูดดี 3) ทำดี 4) คบคนดีๆ และ 5) อยู่ในที่ๆ ดี คือมีสิ่งแวดล้อมตัวดี