เครือซีพีสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่ง SMS เตือนภัยออนไลน์ ให้ประชาชนรู้ทันภัยไซเบอร์ เผยแพร่ข้อมูลกลโกงทุกรูปแบบสร้างความตระหนักรู้เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อ

ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้หารือร่วมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในโครงการ “วัคซีนไซเบอร์” โดยจะร่วมผลิตและเผยแพร่ข้อมูลความรู้กลโกงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเตือนภัยบนโลกออนไลน์ ซึ่งถือเป็นวัคซีนที่ใช้เป็นภูมิคุ้มกันให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันและรับมือมิจฉาชีพได้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อ

ล่าสุดเครือฯ ได้ส่ง SMS  เพื่อเตือนภัยเพื่อให้รู้เท่ากัน 18 กลโกง ของมิจฉาชีพที่ปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายกำลังแพร่ระบาดสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่หลงเชื่อทำให้สูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่ได้รับ SMS สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพได้ตามลิงก์ที่แนบไป ตามรายละเอียดดังนี้

 

“ ตั้งสติก่อนโอน” เพราะภัยออนไลน์อันตรายกว่าที่คิด รู้เท่ากัน 18 กลโกลงมิจฉาชีพ ได้ที่ http://opc.police.go.th/OPC_Police/18-frauds-online

          ด้วยความห่วงใยจาก สนง.ตำรวจแห่งชาติและเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เครือฯ จะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ  ประชาสัมพันธ์เปิดเผยกลโกงและวิธีการหลอกลวงของเหล่ามิจฉาชีพในสารพัดรูปแบบ ผ่านช่องทางการสื่อสารของเครือซีพีซึ่งมีธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและธุรกิจโทรคมนาคมที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง