ปิดฉากอย่างสวยงามพร้อมรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ กับการประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Symposium) 2022 เต็มอิ่มกับเนื้อหาสาระอัดแน่นด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์โดยคนซีพี

11 พ.ย. 2565 – ผ่านไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น เต็มอิ่มกับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ในการประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP Symposium 20222 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2565  ซึ่งจัดในรูปแบบไฮบริดเป็นครั้งแรก ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถรับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยได้รับความสนใจจากชาวซีพี ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตลอด 3 วันของการจัดงานกว่า 8,000 คน

กิจกรรมภายในงาน เป็นการรวมตัวของนวัตกร นักวิชาการ นักวิจัย และพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มบริษัทในเครือฯ ที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนผ่านผลงานวิชาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 58 โครงการ ด้านวิศวกรรม 30 โครงการ ด้านไอทีและดิจิทัล 34โครงการ และด้านความยั่งยืน 34โครงการ รวม 156 ผลงาน จากเครือซีพี 6 ประเทศ โดยมีประธานและคณะกรรมการรับฟังการนำเสนอ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Symposium) เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นสำหรับผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนความเป็นผู้นำทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการบริหารองค์กร ผ่านการจัดแสดงผลงานวิจัยภายในจากทีมงาน CP ทั่วโลกที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น เพื่อกระตุ้นแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายการผนึกกำลัง บวกกับการเสริมมุมมองอนาคตจากวิทยากรระดับโลกจากภายนอก ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดใหม่ ๆ

ทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายของการประชุมวิชาการฯ CP Symposium ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง ‘แรงสมอง’ และ ‘แรงใจ’ ให้แก่นักวิจัย นวัตกร และนักบริหารองค์กร ที่เป็นกำลังสำคัญของเครือฯ ในการสร้างสรรค์ผลงานและต่อยอดให้เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เครือฯ สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยการประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูผลงานวิชาการในครั้งนี้และขอเป็นกำลังใจให้กับพนักงานเครือซีพีทุกคนให้มุ่งพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานเพื่อมาพบกันใหม่ในครั้งหน้า